Запис Детальніше

General physics. Part 1. Practical tasks

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title General physics. Part 1. Practical tasks
 
Creator Chijska, Tatiana
Kulieznova, Svitlana
Shtofel, Olha
 
Subject physics
practical tasks
mechanics
molecular physics and thermodynamics
Electrostatics
фізика
механіка
молекулярна фізика та термодинамікаи
електростатика
практичні заняття
 
Description Approval stamp is provided by the Methodical Council of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (protocol № 9 from 30.05.2019 р.) on the submission of the Academic Council of Faculty of Physics and Mathematics of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (protocol № 5 from 29.05.2019 р.)
Навчальний посібник з дисципліни «Фізика», який забезпечує проведення практичних занять та призначений для студентів, що вивчають розділи фізики модуля 1, який включає в себе теми з механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електростатику, розроблявся для студентів, які навчаються за напрямом підготовки бакалаврів спеціальностей 131 «Прикладна механіка» механіко-машинобудівного інституту, також може бути корисними для інших технічних спеціальностей Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського».
Навчальний посібник розроблено для студентів-іноземців та викладено англійською мовою, він є доступними для сприйняття і в той же час за рівнем подання матеріалу відповідає вимогам навчальної програми дисципліни «Фізика» для механіко-машинобудівного інституту.
Дане видання забезпечує 18 годин аудиторної роботи студентів згідно з робочою навчальною програмою кредитного модуля «Фізика 1: Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електростатика» дисципліни «Фізика». Мета електронного навчального видання – забезпечити студентів-іноземців матеріалами для роботи на практичних заняттях з фізики, які відповідають навчальній програмі модуля. Завдання роботи – оволодіння студентами практичними навичками, яка складається з фундаментальних законів, з основних понять, з правил застосування формул до конкретного фізичного явища, вміння співставити фізичну суть явища з аналітичними співвідношеннями.
Текст видання подано у зрозумілій формі, з посиланнями на теоретичну базу з фізики.
The first module of the basic course of general physics. The manual includes the number of problems to be solved. They are grouped into the topics of the first module. This manual is written for foreign students of higher educational institutions. It contains Chapter 1. Physical basis of mechanics; Chapter 2. Molecular physics and thermodynamics; and Chapter 3. Electrostatic field (practical materials from module “Physics-1”). Physics-1 also includes these tree sections.
 
Date 2019-06-13T08:41:37Z
2019-06-13T08:41:37Z
2019
 
Type Methodical Material
 
Identifier General physics. Part 1. Practical tasks [Electronic resource] : практикум для студентів технічних спеціальностей / T. Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 763 Кb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. – 21 p. – Title from the screen.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27909
 
Language en
 
Format 21 p.
application/pdf
 
Publisher Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Kyiv