Records

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Аналіз сучасних інформаційно-пошукових систем в обчислювальній мережі Інтернет
  Маєвський, Євген
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методические основы эффективного поиска информации в сети Интернет
  Шорошев, Вячеслав; Маевский, Евгений
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » К вопросу о применении экранирующих конструкций и кабин
  Архипов, Александр; Луценко, Владимир; Худяков, Валерий
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Метод захисту цілісності інформації, що передається в системах абонентського...
  Корнейко, Олександр; Кувшинов, Олексій; Лівенцев, Сергій
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Алгоритм функционирования технических средств системы безопасности
  Волхонский, Владимир
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Анализ защищенности мобильных операционных систем
  Кудин, Денис; Корольков, Владислав
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив колоїдно-хімічних процесів на біологічну активність дисперсних...
  Олійник, Вікторія Олександрівна; Ковзун, Ігор Григорович; Панько, Андрій Валентинович; Нікіпелова, Олена Михайлівна; Oleinik, Viktorija A.; Kovzun, Igor G.; Panko, Andrey V.; Nikipelova, Elena M.; Олейник, В. А.; Ковзун, И. Г.; Панько, А. В.; Никипелова, Е. М.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Моделювання формування фарбового рельєфу інтагліодруку
  Киричок, Тетяна Юріївна; Kyrychok, Tetiana Yu.; Киричок, Т. Ю.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оптимізація технології одержання комбінованих целюлозно-неорганічних сорбентів для...
  Галиш, Віта Василівна; Шахновський, Аркадій Маркусович; Картель, Микола Тимофійович; Мілютін, Віталій Віталійович; Galysh, Vita V.; Shahnovskiy, Arkadiy M.; Kartel, Mykola T.; Milyutin, Vitaliy V.; Галыш, В. В.; Шахновский, А. М.; Картель, Н. Т.; Милютин, В. В.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження температурного поля футерівки конвертера
  Богушевський, Володимир Святославович; Скачок, Олександр Едуардович; Bogushevskyy, Vladimir S.; Skachok, Olexandr E.; Богушевский, В. С.; Скачок, А. Э.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оптимізація параметрів об’єктива і мікроболометричної матриці тепловізора
  Колобродов, Валентин Георгійович; Kolobrodov, Valentin G.; Колобродов, В. Г.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив осьової анізотропії розсіювання біологічних середовищ на точність визначення...
  Безугла, Наталя Василівна; Безуглий, Михайло Олександрович; Тимчик, Григорій Семенович; Вонсевич, Констянтин Петрович; Bezuglaya, Natalia V.; Bezuglyi, Mikhail A.; Tymchik, Grygoriy S.; Vonsevych, Konstantyn P.; Безуглая, Н. В.; Безуглый, М. О.; Тымчик, Г. С.; Вонсевич, К. П.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Багатокомпонентні дифузійні покриття на основі титану, алюмінію та кремнію на нікелі
  Хижняк, Віктор Гаврилович; Лоскутова, Тетяна Володимирівна; Дацюк, Оксана Енгельсівна; Хижняк, Олег Вікторович; Khizhnyak, Viktor G.; Loskutova, Tatyana V.; Datsyuk, Oksana E.; Khizhnyak, Oleg V.; Хижняк, В. Г.; Лоскутова, Т. В.; Дацюк, О. Э.; Хижняк, О. В.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Коментар до статей 361 - 363 КК України
 • » Особливості визначення енергії формування вакансії у 5d-перехідних металах із перших...
  Федоров, М. М.; Холмська, Г. Д.; Сидоренко, С. І.; Замулко, С. О.; Fedorov, M. M.; Kholmska, G. D.; Sidorenko, S. I.; Zamulko, S. O.; Федоров, М. М.; Холмская, Г. Д.; Сидоренко, С. И.; Замулко, С. А.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Проблеми державної інформаційної політики: гармонізація міжнародного і національного...
  Швець, Микола; Калюжний, Ростислав; Гавловський, Владислав; Цимбалюк, Віталій
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Електрофізичні властивості плавлених карбідів ТіС, ZrC, NbC в області їх гомогенності
  Степанчук, Анатолій Миколайович; Бірюкович, Ліна Олегівна; Stepanchuk, Anatoliy N.; Biruikovych, Lina O.; Степанчук, А. Н.; Бирюкович, Л. О.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Державна таємниця та система її охорони
 • » Вплив алмазного суперфінішування на якість поверхонь деталей зі зносостійких композитів...
  Гавриш, Анатолій Павлович; Роїк, Тетяна Анатоліївна; Мельник, Олена Олексіївна; Віцюк, Юлія Юріївна; Gavrish, Anatoliy P.; Roik, Tatyana A.; Melnik, Olena O.; Vitsuk, Yuliia Yu.; Гавриш, А. П.; Роик, Т. А.; Мельник, Е. А.; Вицюк, Ю. Ю.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Метод визначення змістової подібності об’єктів баз знань експертних систем підтримки...
  Андрійчук, Олег Валентинович
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » New Ways of Transition to Deterministic Chaos in Nonideal Oscillating Systems
  Shvets, Aleksandr Yu.; Sirenko, Vasiliy A.; Швець, Олександр Юрійович; Сіренко, Василь Олександрович; Швец, А. Ю.; Сиренко, В. А.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Моделювання процесів з детермінованими і стохастичними трендами
  Трофимчук, Олександр Миколайович; Кутовий, Тарас Юрійович; Trofymchuk, Oleksandr M.; Kutovyj, Taras Yu.; Трофимчук, А. Н.; Кутовой, Т. Ю.
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Многофункциональные плазменные покрытия на основе порошковых смесей с наноразмерными...
  Смирнов, Игорь Владимирович
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Багатофункціональні плазмові покриття на основі порошкових сумішей з нанорозмірними...
  Смирнов, Ігор Володимирович
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Диффузионная сварка алюминида титана через промежуточные нанослойные прослойки
  Петрушинец, Лидия Вячеславовна
  2024-06-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
226 - 250 з 15922 результатів    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>