Records

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней
  Баньковська, Ірина Броніславівна; Волощук, В. М.; Баньковская, Ирина Брониславовна; Волощук, В. М.; Ban'kovs'ka, Iryna; Voloshchuk, V.
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження структури інноваційного процесу
  Гуменна, Оксана; Синькевич, Надія Іванівна; Humenna, Oksana; Sinkevich, Nadiya
  2011-05-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Організаційна культура сільськогосподарських підприємств України та її перетворення
  Каращук, Лариса Миколаївна; Каращук, Лариса Николаевна; Karashchuk, Larisa
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості формування соціальної відповідальності в Україні
  Бурковська, Алла Валентинівна; Лункіна, Тетяна Іванівна; Бурковская, Алла Валентиновна; Лункина, Татьяна Ивановна; Burkovskaya, Alla; Lunkinа, Tatiana
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Управління розвитком організаційної культури аграрних підприємств
  Баришевська, Інна Володимирівна; Барышевская, Инна Владимировна; Baryshevska, Inna
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Стан та шляхи підвищення фінансової безпеки підприємств
  Лесік, Ірина Миколаївна; Горбатюк, Ганна Іванівна; Лесик, Ирина Николаевна; Горбатюк, Анна Ивановна; Lesik, Iryna; Gorbatyuk, Gana
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Концептуальні основи формування системи управління економічним потенціалом підприємств...
  Лугова, Ольга Іванівна; Луговая, Ольга Ивановна; Lugova, Olga
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Формування результативної системи управління економічним потенціалом підприємств галузі...
  Лугова, Ольга Іванівна; Луговая, Ольга Ивановна; Lugova, Olga
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України
  Бурковська, Алла Валентинівна; Бурковський, Іван Дмитрович; Лункіна, Тетяна Іванівна; Бурковская, Алла Валентиновна; Бурковский, Иван Дмитриевич; Лункина, Татьяна Ивановна; Burkovska, Alla; Burkovskyi, Ivan; Lunkina, Tetiana
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки
  Сіренко, Наталя Миколаївна; Мельник, Ольга Іванівна; Сиренко, Наталья Николаевна; Мельник, Ольга Ивановна; Sirenko, Natalya; Melnyk, Olha
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Щодо порядку звільнення працівника за систематичне невиконання трудових обов’язків
  Прогонюк, Людмила Юрьевна; Прогонюк, Людмила Юріївна; Progoniuk, Lyulmila
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Зміст та юридичне значення поняття «систематичності» у трудовому праві України
  Прогонюк, Людмила Юріївна; Прогонюк, Людмила Юрьевна; Progoniuk, Lyudmila
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Роль торгово-промислової палати в активізації зовнішньоекономічної діяльності
  Демитер, Олена Миколаївна; Перепеч, Вікторія Миколаївна; Демитер, Елена Николаевна; Перепеч, Виктория Николаевна; Demyter, Olena; Perepech, Viktoriya
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ефективність тривалості господарського використання корів голштинської породи
  Каратєєва, Олена Іванівна; Безбабна, Анжеліка Володимирівна; Каратеева, Елена Ивановна; Безбабная, Анжелика Владимировна; Karateeva, Helena; Bezbabnaya, Аngelica
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Неспецифічна резистентність oрганізму телиць у період статевого дозрівання
  Кот, Стах Петрович; Кириченко, Віктор Анатолійович; Мельник, Володимир Олександрович; Горальський, Л.П.; Терещенко, А.В.; Кот, Стах Петрович; Кириченко, Виктор Анатольевич; Мельник, Владимир Александрович; Горальский, Л.П.; Терещенко, А.В.; Kot, Stakh; Kyrychenko, Vyktor; Mel'nyk, Vladymyr; Goralsky, L.; Terezenko, A.
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив земельної реформи на продовольчу безпеку України
  Котикова, Олена Іванівна; Котикова, Елена Ивановна; Kotykova, Olena
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій
  Шебанін, В’ячеслав Сергійович; Котикова, Олена Іванівна; Кормишкін, Юрій Анатолійович; Шебанин, Вячеслав Сергеевич; Котикова, Елена Ивановна; Кормышкин, Юрий Анатолиевич; Shebanin, Vyacheslav; Kotykova, Olena; Kormyshkin, Yuri
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Забезпечення виробництва зернових на півдні України за рахунок комплексного зрошення
  Котикова, Олена Іванівна; Тесляр, Вікторія Олегівна; Котикова, Елена Ивановна; Тесляр, Виктория Олеговна; Kotykova, Olena; Teslyar, Viktoria
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Підвищення ефективності електропривода стенда для налагодження паливорегулюючої апаратури
  Кириченко, Олександр Сергійович; Бугрім, Леонід Павлович; Білюк, Іван Сергійович; Кириченко, Александр Сергеевич; Бугрим, Леонид Павлович; Билюк, Иван Сергеевич; Kyrychenko, Oleksandr; Bugrim, Leonid; Biljuk, Ivan
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання методу портфоліо на заняттях іноземної мови
  Тішечкіна, Катерина Вікторівна; Тишечкина, Екатерина Викторовна; Tishechkina, Kateryna
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Текст як засіб формування іншомовної професійної компетенції у студентів економістів
  Горелова, Людмила Михайлівна; Горелова, Людмила Михайловна; Gorelova, Ludmila
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Відродження молочного скотарства – шлях до стабілізації і нарощування виробництва...
  Іваненко, Тетяна Яківна; Иваненко, Татьяна Яковлевна; Ivanenko, Tetyana
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Інноваційні напрями інтенсивного розвитку польового кормовиробництва у...
  Іваненко, Тетяна Яківна; Иваненко, Татьяна Яковлевна; Ivanenko, Tetyana
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості методики моніторингу ресурсів розвитку аграрних підприємств
  Банєва, Ірина Олексіївна; Банева, Ирина Алексеевна; Banеva, Irina
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання методів адаптації в управлінні ресурсним потенціалом підприємств аграрного...
  Банєва, Ірина Олексіївна; Банева, Ирина Алексеевна; Baneva, Irina
  2024-07-17
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
101 - 125 з 12693 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>