Records

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Проблеми розробки інформаційних систем
  Костенко, Вікторія; Соколенко, Владислав; Саєнко, Владислав; Оболкін, Дмитро; Kostenko, Viktoriia; Sokolenko, Vladyslav; Sayenko, Vladyslav; Obolkin, Dmytro
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз впливу споживачів, що використовують диференційовані тарифи на вирівнювання...
  Буняк, Олег; Концограда, Тетяна; Buniak, Oleh; Kontsohrada, Tetiana
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Підвищення енергоефективності використання суміщеного освітлення для сходових кліток
  Бурмака, Віталій; Тарасенко, Микола Григорович; Burmaka, Volodymyr; Tarasenko, Mykola
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз надійності схем релейного захисту в електромережах високої напруги
  Вакуленко, Олександр Олексійович; Оліярник, Петро; Бартків, Андрій; Vakulenko, Oleksandr; Olijarnyk, Petro; Bartkiv, Andrij
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз ефективності реконструкції електромереж середньої напруги
  Вакуленко, Олександр Олексійович; Решетник, Віктор Якович; Петренко, Любомир; Vakulenko, Oleksandr; Reshetnyk, Viktor; Petrenko, Lуubomyr
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Operation features of electromagnetic short-circuit current limiter
  Гончаров, Євген; Goncharov, Evgen
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Стабілізація теплового режиму світлодів термоелектричними модулями охолодження
  Закордонець, Володимир; Кутузова, Наталія; Zakordonets, Volodymyr; Kutuzova, Nataliia
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Високошвидкісні гідротурбіни з трьома або двома лопатями на робочому колесі для...
  Зінь, Мирослав Михайлович; Підгайний, Юрій Борисович; Zin, Myroslav; Pidhainyi, Yurii
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив геометричних та композиційних рішень на енергоефективність будівель
  Кислюк, Віктор; Козак, Іван; Галінський, Андрій; Тарасенко, Микола Григорович; Kysliuk, Viktor; Kozak, Ivan; Halinskyi, Andrii; Tarasenko, Mykola
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Суміщене електропостачання від поновлювальних джерел енергії
  Коваль, Вадим Петрович; Koval, Vadym
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оцінка енергоефективності застосування сонячно-вітрових енергоустановок для...
  Козак, Катерина Миколаївна; Леуш, Богдан; Kozak, Katerina; Bohdan, Leush
  2019-06-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Поведінкові аспекти в процесі управління агроформуваннями
  Осадчук, Ірина; Боліла, Світлана; Кириченко, Наталя; Осадчук, Ірина; Боліла, Світлана; Кириченко, Наталя; Osadchuk, Iryna; Bolila, Svitlana; Kyrychenko, Natalya
  2019-03-01
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сучасні проблеми управління продажем
  Дячун, Ольга; Радинський, Сергій; Дячун, Ольга; Радынский, Сергей; Dyachun, Olga; Radynskiy, Serghiy
  2019-03-01
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи
  Завідна, Людмила; Кирич, Наталія; Миколайчук, Ірина; Завидная, Людмила; Кирич, Наталья; Миколайчук, Ирина; Zavidna, Liudmyla; Kyrych, Nataliia; Mykolaichuk, Iryna
  2019-02-01
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Стратегія публічної організації: поняття та особливості формування
  Шведа, Наталія; Татарин, Надія; Шведа, Наталия; Татарин, Надежда; Shveda, Nataliia; Tataryn, Nadiia
  2019-03-01
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Соціогуманітарний інструментарій підвищення ефективності гермінативного розвитку...
  Андрушків, Богдан; Кирич, Наталія; Мельник, Лілія; Погайдак, Ольга; Шерстюк, Роман; Андрушкив, Богдан; Кирич, Наталья; Мельник, Лилия; Погайдак, Ольга; Шерстюк, Роман; Andrushkiv, Bohdan; Kyrych, Nataliia; Melnyk, Liliya; Pohajdak, Olha; Sherstiuk, Roman
  2019-03-01
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Система волонтерського менеджменту проектів з відновлення туристичних ресурсів
  Григор’єв, Людмила; Григорьева, Людмила; Hryhorieva, Liudmyla
  2019-03-01
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльна оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України і країн ЄС
  Созанський, Любомир; Созанский, Любомир; Sozanskyy, Lyubomyr
  2019-03-01
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Рецензія на монографію Крамар Ірини Юріївни «Розвиток промислових підприємств України в...
 • » Термо-е.р.с. структури алюміній–нанотрубки, отриманого після опромінення наносекундним...
  Нікіфоров, Юрій Миколайович; Ковалюк, Богдан Павлович; Гладьо, Володимир Богданович; Маньовська, Оксана Андріївна; Мочарський, Віталій Сергійович
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Запуск реєструючої системи для задач взаємодії лазерного випромінювання з речовиною
  Андрієвський, Володимир; Ковалюк, Богдан Павлович; Нікіфоров, Юрій Миколайович; Маньовська, Оксана Андріївна; Мочарський, Віталій Сергійович
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Орагнізаційне управління ризиками промислових підприємств
  Тимошик, Михайло
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оцінювання ризиків промислових підприємств
  Тимошик, Михайло
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ясінецька І.А. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Мельник О.М.
  Ясінецька, Ірина Анатоліївна
  2019-07-15
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Миколайчук І.П. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Мельник О.М.
  Миколайчук, Ірина Павлівна
  2019-07-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
12576 - 12600 з 12693 результатів    << < 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 > >>