Запис Детальніше

Математичне моделювання опінії із застосування лінгвістичних змінних в задачах opinion mining

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Математичне моделювання опінії із застосування лінгвістичних змінних в задачах opinion mining
 
Creator Лупенко, Сергій
Пастух, Олег
Хомів, Богдан
 
Subject опінія
емоційне забарвлення
об’єкт
лінгвістична змінна
 
Description The report is devoted to the use the linguistic variables in opinion mining of textual information.
 
Date 2012-09-26T13:10:37Z
2012-09-26T13:10:37Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Лупенко С. Математичне моделювання опінії із застосування лінгвістичних змінних в задачах opinion mining / Сергій Лупенко, Олег Пастух, Богдан Хомів // Інформація, комунікація, суспільство : матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012, 25-28 квітня, 2012 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Кафедра інформаційних систем та мереж. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 210-211. - Бібліографія: 2 назви.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/14658
 
Language ua
 
Publisher Національний університет "Львівська політехніка"