Запис Детальніше

Будова та зносостійкість покриттів за участю титану та хрому на твердих сплавах ВК8 та Т15К6

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Будова та зносостійкість покриттів за участю титану та хрому на твердих сплавах ВК8 та Т15К6
Строение и износостойкость покрытий на основе титана и хрома на твердых сплавах ВК8 и Т15К6
 
Creator Хижняк, Віктор Гаврилович
Хижняк, Виктор Гаврилович
Khyzhniak, Viktor Havrylovych
Дегула, Андрій Іванович
Дегула, Андрей Иванович
Dehula, Andrii Ivanovych
Карпець, Мирослав Васильович
Карпец, Мирослав Васильевич
Karpec, Miroslav Vasilievich
 
Subject мікроструктура
мікротвердість
дифузія
покриття
карбіди
тверді сплави
 
Description Наведено результати досліджень фазового і хімічного складу, структури, мікротвердості комплексних покриттів на основі карбіду титану та карбіду хрому на твердих сплавах ВК8 і Т15К6. Показано, що залежно від способу дифузійного насичення на поверхні твердих сплавів формуються багатошарові карбідні (Cr23C6, TIC) покриття. Визначено зносостійкість твердих сплавів без покриття та після хромування і хромотитанування.
Приведены результаты исследований фазового и химического состава, структуры, микротвердости комплексных покрытий на основе карбида титана и карбида хрома на твердых сплавах ВК8 и Т15К6. Показано, что в зависимости от способа диффузного насыщения на поверхности твердых сплавов формируются многослойные карбидные (Cr23C6, TIC) покрытия. Определена износоустойчивость твердых сплавов без покрытия и после хромирования и хромотитанирования.
In the article there are reduced results of researches of phase and chemical composition, structures, to the microhardness of complex coverages on the basis of carbide of titan and carbide of chrome on the carboloies of ВК8 and T15К6. Reveal, that depending on the method of diffuse satiation on the spot carboloies multi-layered carbidic (Cr23C6, TIC) coverages are formed. Wearing capacity of carboloies is certain without coverage and after chrome-plating and chromotitaning.
 
Publisher Національний авіаційний університет
 
Date 2012-10-16T05:59:21Z
2012-10-16T05:59:21Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Хижняк В.Г. Будова та зносостійкість покриттів за участю титану та хрому на твердих сплавах ВК8 та Т15К6 / В.Г. Хижняк, А.І. Дегула, М.В. Карпець // Проблеми тертя та зношування: науково-технічний збірник.- №48. –Київ, -2007. -С. 169-174.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29106
 
Language uk