Запис Детальніше

Комплексні зносостійкі покриття на основі тугоплавких сполук титану та хрому

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Комплексні зносостійкі покриття на основі тугоплавких сполук титану та хрому
Комплексные износостойкие покрытия на основе тугоплавких соединений титана и хрома
 
Creator Хижняк, Віктор Гаврилович
Хижняк, Виктор Гаврилович
Khyzhniak, Viktor Havrylovych
Лоскутова, Тетяна Володимирівна
Лоскутова, Татьяна Владимировна
Loskutova, Tetiana Volodymyrivna
Дегула, Андрій Іванович
Дегула, Андрей Иванович
Dehula, Andrii Ivanovych
Курило, Надія Анатоліївна
Курило, Надежда Анатольевна
Kurylo, Nadiia Anatoliivna
 
Subject карбіди
покриття
мікротвердість
титан
хром
зносостійкість
 
Description Вивчено будову та деякі властивості захисних покриттів за участю титану та хрому на сталях У8А та Х12М і твердому сплаві ВК8. Установлено фазовий та структурний склади отриманих одно- та двокомпонентних покриттів. Визначено мікротвердість карбідних шарів і коефіцієнт збільшення стійкості при поздовжньому різанні.
Изучено строение и некоторые свойства защитных покрытий при участии титана и хрома на сталях У8А и Х12М, а так же твердом сплаве ВК8. Определен фазовый и структурный состав полученных одно- и двухкомпонентных покрытий. Определена микротвердость карбидных слоев и коэфициент повышения стойкости при продольном точении.
 
Publisher Національний авіаційний університет
 
Date 2012-10-16T06:00:40Z
2012-10-16T06:00:40Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Хижняк В.Г. Комплексні зносостійкі покриття на основі тугоплавких сполук титану та хрому / В.Г. Хижняк, А.І. Дегула, Т.В. Лоскутова, Н.А. Курило // Проблеми тертя та зношування. –Київ.- 2008.- №49, Том 2. -С. 66-70.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29107
 
Language uk