Запис Детальніше

Виробництво та поширення вакцин на засадах публічно-приватного партнерства: інноваційні перспективи та ризики для України

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Виробництво та поширення вакцин на засадах публічно-приватного партнерства: інноваційні перспективи та ризики для України
 
Creator Степанова, О.В.
 
Subject публічно-приватне партнерство
публично-частное партнерство
 
Description Україна має нагальну потребу в диверсифікації джерел постачання вакцин, а саме імпортозаміщення та поновлення вітчизняного виробництва вакцин. Однак, в умовах обмеженості бюджетного фінансування охорони здоров’я та низької венчурної активності фармацевтичної галузі, виникає необхідність застосування нових організаційно-економічних механізмів у сфері розробки, виробництва та поширення вакцин. Однією із причин такого стану речей є те, що окрім іншого, вакцини мають бути поширені серед багаточисельних груп населення (наприклад, серед дітей), які не є хворими. Ризики негативних реакцій на вакцину та потенційних фінансових втрат, що обумовлені потребою компенсації цих ризиків є достатньо високими та вірогідними. Отже, окремі приватні підприємства не бажають брати на себе ризики та весь тягар відповідальності за розробку та створення вакцин, а також за їх якість. За свідченням ВОЗ, за останні 20 років відбулося лише незначне зростання кількості великих фармацевтичних компаній, що беруть участь у розробці нових вакцин.
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29109
 
Publisher ТОВ Друкарський дім "Папірус"
 
Date 2012-10-17T07:27:11Z
2012-10-17T07:27:11Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Степанова, О.В. Виробництво та поширення вакцин на засадах публічно-приватного партнерства: інноваційні перспективи та ризики для України [Текст] / О.В. Степанова // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 вересня 2012 року. — Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус", 2012. — С. 239-241.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29109
 
Language uk