Запис Детальніше

Пошук оптимального місця розміщення підприємства: інноваційний чинник

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Пошук оптимального місця розміщення підприємства: інноваційний чинник
 
Creator Франів, І.А.
 
Subject продуктивні сили
производительные силы
інновації
инновации
 
Description Науковцями виділяються чинники що впливають на пошук оптимального місця розміщення підприємств. Так, Ю. Стадницький в [1, с. 789 – 811] виокремлює 10 чинників. А саме; виробництва, що орієнтуються на джерела сировини; виробництва, що орієнтуються на джерела палива та електроенергії; виробництва, що орієнтуються на джерела прісної води; виробництва, що орієнтуються на чисельну та дешеву робочу силу; виробництва, що орієнтуються на кваліфіковану робочу силу; виробництва, що орієнтуються на споживачів; виробництва, що орієнтуються на місця з мінімальними витратами виробництва відповідної продукції; виробництва, що орієнтуються на місця з високою якістю довкілля; виробництва, що орієнтуються при розташуванні на місця, скорочувати існуючий рівень викидів у яких порівняно дешево; виробництва, що орієнтуються де зводиться до мінімуму загроза для населення від їх діяльності.
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29123
 
Publisher ТОВ Друкарський дім "Папірус"
 
Date 2012-10-18T10:26:22Z
2012-10-18T10:26:22Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Франів, І.А. Пошук оптимального місця розміщення підприємства: інноваційний чинник [Текст] / І.А. Франів // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 вересня 2012 року. — Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус", 2012. — С. 266-268.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29123
 
Language uk