Запис Детальніше

Сегментування ринку вугільної продукції як основа розробки ринкової стратегії шахти

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сегментування ринку вугільної продукції як основа розробки ринкової стратегії шахти
 
Creator Худолєй, О.Г.
Сердюк, О.С.
 
Subject сегментування ринку
сегментирование рынка
вугільна промисловість
угольная промышленность
 
Description З переходом до ринкових відносин перед керівниками підприємств, що добувають вугілля, виникають проблеми, рішення яких неможливо без знання основ ринкового механізму. Насамперед до цих проблем відносяться питання зв’язані з виробничо-збутовою діяльністю в умовах конкурентної боротьби. Конкуренти, як прямі так і потенційні, своїми діями впливають на прийняття стратегічних і тактичних рішень будь-якого вуглевидобувного підприємства.
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29130
 
Publisher ТОВ Друкарський дім "Папірус"
 
Date 2012-10-18T10:30:25Z
2012-10-18T10:30:25Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Худолєй, О.Г. Сегментування ринку вугільної продукції як основа розробки ринкової стратегії шахти [Текст] / О.Г. Худолєй, О.С. Сердюк // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 вересня 2012 року. — Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус", 2012. — С. 271-273.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29130
 
Language uk