Запис Детальніше

Наукові підходи до трактування поняття «бізнес-модель» діяльності підприємства

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Наукові підходи до трактування поняття «бізнес-модель» діяльності підприємства
 
Creator Чухрай, А.І.
 
Subject бізнес-модель
бизнес-модель
діяльність підприємства
деятельность предприятия
 
Description Дотримуючись наукового підходу Й. Шумпетера, можна виокремити два основних підходи до бізнес-моделей підприємства: традиційний та інноваційний. Традиційною або технократичною можна назвати першу модель, яка відповідає визначенню бізнесу як технології. Ця модель зводить бізнес до виконання п’яти основних функцій, чотири з яких (ведення фінансів, маркетинг, управління кадрами та матеріально-технічне постачання) передбачають зв’язки із зовнішнім середовищем. Ці блоки складають безпосереднє середовище діяльності підприємства, чи «макрорівень». Діяльність на макрорівні складається з економічної, політичної, соціально-культурної та інших сфер.
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29124
 
Publisher ТОВ Друкарський дім "Папірус"
 
Date 2012-10-18T10:26:59Z
2012-10-18T10:26:59Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Чухрай, А.І. Наукові підходи до трактування поняття «бізнес-модель» діяльності підприємства [Текст] / А.І. Чухрай // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 вересня 2012 року. — Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус", 2012. — С. 273-275.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29124
 
Language uk