Запис Детальніше

Іміджбілдінг як засіб мотивації стейкхолдерів підприємства

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Іміджбілдінг як засіб мотивації стейкхолдерів підприємства
 
Creator Шаша, О.І.
 
Subject іміджбілдінг
имиджбилдинг
стейкхолдери підприємства
стейкхолдеры предприятия
 
Description Головним призначенням будь-якого підприємства є задоволення потреб зацікавлених у його діяльності соціальних груп (стейкхолдерів), до яких належать власники, персонал, клієнтура, постачальники, держава, громадськість та інші. Кожне підприємство взаємодіє зі зв’язаними з ним групами, що здійснюють внесок у підприємство, одержують від нього компенсацію (у різній формі) і тому знаходяться з ним у відносинах взаємозалежності. Одним з основних інструментів взаємодії підприємства з його стейкхолдерами є його імідж. Іміджбілдінг як процес формування іміджу підприємства останнім часом став одним з основних засобів та способів створення широкої позитивної відомості конкретного підприємства. Він представляє собою основну складову на шляху досягнення цілей, які підприємство намагається досягти: стати успішним, зайняти своє місце в суспільному житті тощо.
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29129
 
Publisher ТОВ Друкарський дім "Папірус"
 
Date 2012-10-18T10:29:55Z
2012-10-18T10:29:55Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Шаша, О.І. Іміджбілдінг як засіб мотивації стейкхолдерів підприємства [Текст] / О.І. Шаша // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 вересня 2012 року. — Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус", 2012. — С. 277-279.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29129
 
Language uk