Запис Детальніше

Захворюваність та етіологічна структура гострих кишкових інфекцій на сучасному етапі

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Захворюваність та етіологічна структура гострих кишкових інфекцій на сучасному етапі
 
Creator Чемич, Микола Дмитрович
Чемич, Николай Дмитриевич
Chemych, Mykola Dmytrovych
Малиш, Ніна Григорівна
Малыш, Нина Григорьевна
Malysh, Nina Hryhorivna
Полов`ян, Катерина Сергіївна
Половьян, Екатерина Сергеевна
Polovian, Kateryna Serhiivna
Зайцева, Галина Сергіївна
Зайцева, Галина Сергеевна
Zaytseva, Galina Sergeevna
Черняк, Олександр Миколайович
Черняк, Александр Николаевич
Chernyak, Olexandr Mykolayovich
 
Subject гострі кишкові інфекції
епідеміологія
захворюваність
збудники
острые кишечные инфекции
эпидемиология
заболеваемость
возбудители
acute intestinal infections
epidemiology
morbidity
pathogens
 
Description Встановлена тенденція зростання рівня захворюваності на гострі кишкові інфекції. Темп приросту за 2001-2010 рр. склав +75,3 %. Захворюваність дітей у 8 разів вища ніж дорослих. Превалюючими етіологічними чинниками були K. pneumoniaе і S. aureus.
Установлена ​​тенденция роста уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Темп прироста за 2001-2010 гг составил +75,3%. Заболеваемость детей в 8 раз выше, чем взрослых. Превалирующими этиологическими факторами были K. pneumoniaе и S. aureus.
The tendency is set of growth of level of morbidity on the acute intestinal infections. A growth rate made for 2001-2010 +75,3 %. Frequency of morbidity of children in 8 times exceeded adults. Predominating etiologic agents were K. pneumoniae and S. aureus.
 
Publisher ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського
 
Date 2012-10-22T06:30:31Z
2012-10-22T06:30:31Z
2012-10
 
Type Article
 
Identifier Захворюваність та етіологічна структура гострих кишкових інфекцій на сучасному етапі [Текст] / М.Д. Чемич, Н.Г. Малиш, К.С. Полов'ян [та ін.] // Інфекційні хвороби. - № 3 (69). - С. 36-42.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29252
 
Language uk