Запис Детальніше

Вдосконалення щітково-колекторного апарата двигунів постійного струму засобом зміни структури щіток

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вдосконалення щітково-колекторного апарата двигунів постійного струму засобом зміни структури щіток
 
Creator Рубан, М.В.
 
Subject електричний двигун
электрический двигатель
щітково-колекторний апарат
щеточно-коллекторный аппарат
 
Publisher Сумський державний університет
 
Date 2012-10-22T05:55:53Z
2012-10-22T05:55:53Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Рубан, М.В. Вдосконалення щітково-колекторного апарата двигунів постійного струму засобом зміни структури щіток [Текст] / М.В. Рубан ; наук. кер. О.В. Драч // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. / Відп. за вип. В.В. Бібик. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.2. — С. 48-49.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29234
 
Language uk