Запис Детальніше

Терморезистивні властивості гетерогенних плівок тугоплавких металів

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Терморезистивні властивості гетерогенних плівок тугоплавких металів
 
Creator Кілиб, О.С.
 
Subject тугоплавкі метали
тугоплавкие металлы
 
Publisher Сумський державний університет
 
Date 2012-10-22T05:56:25Z
2012-10-22T05:56:25Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Кілиб, О.С. Терморезистивні властивості гетерогенних плівок тугоплавких металів [Текст] / О.С. Кілиб ; наук. кер. І.П. Бурик // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. / Відп. за вип. В.В. Бібик. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.2. — С. 58-60.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29235
 
Language uk