Запис Детальніше

Експрес аналіз в'язкості колодія в процесі відливу нітроплівки

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Експрес аналіз в'язкості колодія в процесі відливу нітроплівки
 
Creator Багута, В.А.
Геремес, К.В.
Кожр, А.С.
 
Subject нітроплівка
нитропленка
віскозиметр
вискозиметр
 
Publisher Сумський державний університет
 
Date 2012-10-22T08:49:38Z
2012-10-22T08:49:38Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Багута, В.А. Експрес аналіз в'язкості колодія в процесі відливу нітроплівки [Текст] / В.А. Багута, К.В. Геремес, А.С. Кожр // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. / Відп. за вип. В.В. Бібик. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.2. — С. 97-100.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29283
 
Language uk