Запис Детальніше

Концептуалізація сакрального як відображення пралемківського світу у поетиці Б.-І. Антонича

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Концептуалізація сакрального як відображення пралемківського світу у поетиці Б.-І. Антонича
The conceptualization of sacral as the mapping of the Old Lemky’s world in B.-I. Antonychy’s poetics
 
Creator Вільчинська, Тетяна Пилипівна
Vilchynska, Tetyana
 
Subject концепт
концептуальний
сакральний
лемківський
поетична картина світу
 
Description У статті виявлено особливості концептуалізації сакральної сфери у поетичних творах Б.-І. Антонича. Зосереджено увагу на відображенні пралемківського сегменту в індивідуально-авторській картині світу письменника.
The article deals with the peculiarities of the conceptualization of the sacral sphere in the poetry by B.-I. Antonych. The main attention is paid to the mapping of the Old Lemky’s segment in the individual and specific writer`s picture of the world.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-10-22T11:37:09Z
2012-10-22T11:37:09Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Вільчинська, Т. Концептуалізація сакрального як відображення пралемківського світу у поетиці Б.-І. Антонича [Текст] / Т. Вільчинська // Studia Methodologica : альманах / уклад. : С. Є. Панцьо, Н. О. Свистун. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 38-43.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2143
 
Language uk