Запис Детальніше

Компоненти 4-вимірного моменту кількості руху в гіперболічній системі координат на конусі імпульсного простору Мінковського

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Компоненти 4-вимірного моменту кількості руху в гіперболічній системі координат на конусі імпульсного простору Мінковського
 
Creator Фільченко, І.В.
 
Subject імпульсний простір
импульсное пространство
рух тіла
движение тела
 
Publisher Сумський державний університет
 
Date 2012-10-25T06:16:01Z
2012-10-25T06:16:01Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Фільченко, І.В. Компоненти 4-вимірного моменту кількості руху в гіперболічній системі координат на конусі імпульсного простору Мінковського [Текст] / І.В. Фільченко ; наук. кер. І.І. Качурик // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. / Відп. за вип. В.В. Бібик. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.2. — С. 181-182.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29341
 
Language uk