Запис Детальніше

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит»).

Цифровой репозиторий Харьковской национальной академии городского хозяйства (ХНАГХ)

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит»).
 
Creator Коляда, Т.А.
 
Subject Интеллектуальная собственность
 
Date 2011
 
Type Учебный материал
NonPeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Identifier http://eprints.kname.edu.ua/21642/1/%D0%9E%D1%96%D0%90__%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит»). [Учебный материал]
 
Relation http://eprints.kname.edu.ua/21642/