Запис Детальніше

Вплив господарської освоєності на стан збереженості лісів Хмельницької області

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив господарської освоєності на стан збереженості лісів Хмельницької області
Влияние хозяйственной освоенности на состояние сохраненности лесов Хмельницкой области
Impact of economic development of the state of preservation of forests Khmelnitsky region
 
Creator Мисюкевич, Ольга Володимирівна
 
Subject лісистість
історична ретроспектива
 
Description Розглянуті історико-географічні аспекти впливу господарської освоєності території та стан
геосистем і їх природних компонентів (зокрема лісових угруповань)за окремими фізико-географічними районами Хмельницької області. Запропоновані підходи щодо збалансованого землекористування в контексті концепції сталого розвитку.
Рассмотрены историко-географические аспекты воздействия хозяйственной освоенности территории на состояние геосистем и их природных компонентов (в особенности лесных сообществ)за отдельными физико-
географическими районами Хмельницкой области. Предложены подходы до сбалансированного
природопользования в соответствии с концепцией стойкого развития.
Reviewed the historical and geographical aspects of the impact of the economic development of the territory of the state of geosystems and natural components (in particular forest communities) for individual physiographic areas Khmelnitsky region. The approaches to the balanced nature, in accordance with the concept of stable development.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2013-02-09T18:36:18Z
2013-02-09T18:36:18Z
2010
 
Type Article
 
Identifier Мисюкевич, О. Вплив господарської освоєності на стан збереженості лісів Хмельницької області [Текст] / О. Мисюкевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2010. – Вип. 2 (28). – С. 31–36. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2476
 
Language uk
 
Relation Географія
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка