Запис Детальніше

Аналіз динаміки запірно-врівноважуючого пристрою ротора багатоступінчатого відцентрового насоса для турбулентного режиму руху рідини

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз динаміки запірно-врівноважуючого пристрою ротора багатоступінчатого відцентрового насоса для турбулентного режиму руху рідини
 
Creator Павленко, Іван Володимирович
Павленко, Иван Владимирович
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych
 
Subject динаміка
динамика
dynamics
аналіз
анализ
analysis
пристрій
устройство
device
насос
pump
ротор
rotor
рух
движение
motion
 
Description На прикладі багатоступінчатого відцентрового насоса ПЭ 600-300 наведена методика динамічного розрахунку автоматичної системи осьового врівноваження ротора з системою подачі запірного середовища на основі створеної нелінійної математичної моделі, яка визначає осьовий рух ротора і витрати через елементи гідравлічного тракту.
На примере многоступенчатого центробежного насоса ПЭ 600-300 приведена методика динамического расчета автоматической системы осевого уравновешивания ротора с системой подачи запорной среды на основе созданной нелинейной математической модели, которая определяет осевое движение ротора и расход жидкости через элементы гидравлического тракта.
For example of multistage centrifugal pump describes the method of dynamic analysis of automatic rotor axial-balancing device with ussng of non-linear mathematical model that determines the axial rotor movement and costs through elements of the hydraulic path.
Для аналізу осьових коливань ротора із запірно-врівноважуючим пристроєм застосовані методи нелінійного аналізу, а також метод лінеаризації системи нелінійних диференціальних рівнянь восьмого порядку.
 
Publisher КІНПАТРІ ЛТД
 
Date 2013-05-28T14:26:18Z
2013-05-28T14:26:18Z
2013-05
 
Type Article
 
Identifier Павленко, І.В. Аналіз динаміки запірно-врівноважуючого пристрою ротора багатоступінчатого відцентрового насоса для турбулентного режиму руху рідини [Текст] / І.В. Павленко // Матеріали ХІ Міжнародного симпозіума українських інженерів-механіків у Львові: тези доповідей. - Львів: КІНПАТРІ ЛТД.- 2013.- С. 80-81.
978-966-7585-12-9
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30603
 
Language uk