Запис Детальніше

Інтернет-технології як елемент і засіб розвитку та реалізації інтелектуального капіталу ВНЗ

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інтернет-технології як елемент і засіб розвитку та реалізації інтелектуального капіталу ВНЗ
Интернет-технологии как элемент и средство развития и реализации интеллектуального капитала ВУЗ
Internet technology as an element and the development and implementation of UNIVERSITY intellectual capital
 
Creator Ілляшенко, Сергій Миколайович
Ильяшенко, Сергей Николаевич
Illiashenko, Serhii Mykolaiovych
 
Subject інтелектуальний капітал ВНЗ
інтернет-технології
интеллектуальный капитал ВУЗ
интернет-технологии
UNIVERSITY intellectual capital
Internet technology
 
Description Показано, що інтернет-технології є, одночасно, елементом і засобом розвитку та реалізації інтелектуального капіталу ВНЗ. Вони ж є одним з найбільш дієвих і доступних засобів просування вітчизняних ВНЗ на національному і міжнародному ринках освітніх послуг. Їх застосування надає вітчизняним ВНЗ шанс зайняти високі позиції і конкурувати на міжнародному ринку науково-освітніх послуг.
Показано, что интернет-технологии являются, одновременно, элементом и средством развития и реализации интеллектуального капитала ВУЗ. Они также являются одним из наиболее действенных и доступных средств продвижения отечественных ВУЗ на национальном и международном рынках образовательных услуг. Их применение предоставляет отечественным ВУЗ шанс занять высокие позиции и конкурировать на международном рынке научно-образовательных услуг.
It is shown that the Internet- technologies appear, simultaneously, by element and means of development and realization of intellectual capital University. They are also one of the most efficient and accessible means of the advance of domestic University on the national and international markets for educational services. Their application lets domestic University chance engage high positions and compete on the international market for scientifically- educational services
 
Publisher Цифрова типографія
 
Date 2013-05-28T06:25:01Z
2013-05-28T06:25:01Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Ілляшенко, С.М. Інтернет-технології як елемент і засіб розвитку та реалізації інтелектуального капіталу ВНЗ [Текст]/ С.М. Ілляшенко // Соціально-економічні проблеми реального сектора в сучасних умовах: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ялта, 22-24 травня 2013 р.). – Донецьк: Цифрова типографія, 2013. – С. 191-193.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30598
 
Language uk