Запис Детальніше

Мова і культура правотворчості

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Артикуца, Наталія
Артыкуца, Наталия
 
Date 2013-07-18T11:30:53Z
2013-07-18T11:30:53Z
2007
 
Identifier Артикуца Н.В. Мова і культура правотворчості / Артикуца Н. В. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки / [відп. ред. Ю. О. Маркітантов]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2007. - Вип. 15, т. 1. - С. 115-120.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2448
 
Description Мета статті — визначити роль мови у правотворчості, взаємозв'язок між культурою
правотворчості та мовною культурою суб'єктів законотворчої діяльності, привернути увагу до мовно -
термінологічних проблем сучасного українського законодавства, сформулювати загальні вимоги до
законодавчого тексту на основі вивчення його мовностильової специфіки та рекомендації щодо їх
дотримання під час роботи над текстом законопроекту.
 
Language ua
 
Subject правотворчість
мова
культура
 
Title Мова і культура правотворчості
 
Type Article
 
Relation Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки / [відп. ред. Ю. О. Маркітантов]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2007. - Вип. 15, т. 1. - С. 115-120.