Запис Детальніше

Конфлікт як одна з форм взаємодії між учасниками маркетингових каналів просування інноваційної продукції

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Конфлікт як одна з форм взаємодії між учасниками маркетингових каналів просування інноваційної продукції
 
Creator Сигида, Любов Олексіївна
Сигида, Любовь Алексеевна
Syhyda, Liubov Oleksiivna
 
Subject конфлікт
учасники маркетингових каналів
просування інноваційної продукції
конфликт
участники маркетинговых каналов
продвижения инновационной продукции
conflict
participants of marketing channels
promotion of innovative products
 
Description Сучасні умови господарювання, що формуються на ринкових засадах, та відповідні
глибокі економічні перетворення значно впливають і поступово вносять зміни до
внутрішнього та зовнішнього середовищ функціонування підприємств. Ці динамічні
зміни вимагають підприємства переходити на інноваційний шлях розвитку,
розроблювати виважену інноваційну політику, активізовувати інноваційну діяльність.
Тому в Україні поступово збільшується і кількість підприємств, що є інноваційно
активними. Так, у 2010 році в Україні кількість інноваційно активних підприємств
становила 21% порівняно з 18% у 2008 році, з них підприємств, що займалися
продуктовими інноваціями у 2010 році – 5,8%
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33105
 
Publisher ТОВ «Друкарський дім «Папірус»
 
Date 2013-11-25T08:47:17Z
2013-11-25T08:47:17Z
2013-12
 
Type Article
 
Identifier Сигида, Л.О. Конфлікт як одна з форм взаємодії між учасниками маркетингових каналів просування інноваційної продукції [Текст] / Сигида Л.О. // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія; за ред. д.е.н., професора С.М.Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 341-349.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33105
 
Language uk