Запис Детальніше

Еколого-економічна безпека, як фактор стимулювання збалансованого розвитку

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Еколого-економічна безпека, як фактор стимулювання збалансованого розвитку
 
Creator Бачал, О.О.
 
Subject охорона довкілля
охрана окружающей среды
environmental protection
діяльність підприємства
деятельность предприятия
enterprise activity
 
Description Загострення екологічної обстановки - результат не тільки кризових явищ в економіці країни, а й наслідок накопичених за багато десятиліть структурних деформацій господарства, що призвели до домінування ресурсомістких та енергоємних технологій, сировинної орієнтації експорту, а також надмірної концентрації виробництва в найбільш економічно розвинених регіонах країни.
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33107
 
Publisher Сумський державний університет
 
Date 2013-11-25T09:06:53Z
2013-11-25T09:06:53Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Бачал, О.О. Еколого-економічна безпека, як фактор стимулювання збалансованого розвитку [Текст] / О.О. Бачал ; наук. кер. О.В. Кубатко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.3. — С. 15-16.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33107
 
Language uk