Запис Детальніше

Методичний підхід до визначення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичний підхід до визначення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів
 
Creator Вегера, Н.Ю.
 
Subject використання земельних ресурсів
использование земельных ресурсов
land use
 
Description Екологічної та економічної оптимізації ефективності використання земельних ресурсів можливо досягти шляхом землевпорядного проектування з дотриманням усіх необхідних для цього умов.
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33109
 
Publisher Сумський державний університет
 
Date 2013-11-25T09:21:00Z
2013-11-25T09:21:00Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Вегера, Н.Ю. Методичний підхід до визначення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів [Текст] / Н.Ю. Вегера ; наук. кер. Є.В. Коваленко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.3. — С. 17-18.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33109
 
Language uk