Запис Детальніше

Проблеми роботи відділу забезпечення якості програмних продуктів та шляхи їх вирішення

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми роботи відділу забезпечення якості програмних продуктів та шляхи їх вирішення
 
Creator Яковенко, М.Ю.
 
Subject конкурентоспроможність підприємства
конкурентоспособность предприятия
competitiveness of the enterprise
якість продукції
качество продукции
product quality
 
Description В умовах ринкової економіки ефективність діяльності підприємства залежить від його здатності створювати і застосовувати нові технології, виробляти конкурентоспроможну продукцію, належної якості.
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33240
 
Publisher Сумський державний університет
 
Date 2013-12-05T09:07:50Z
2013-12-05T09:07:50Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Яковенко, М.Ю. Проблеми роботи відділу забезпечення якості програмних продуктів та шляхи їх вирішення [Текст] / М.Ю. Яковенко ; наук. кер. О.М. Соляник // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.3. — С. 128-129.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33240
 
Language uk