Запис Детальніше

Управління процесами злиття і поглинання компаній з метою нарощування стратегічного потенціалу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління процесами злиття і поглинання компаній з метою нарощування стратегічного потенціалу
Olga Proboyiv Processes of companies’ merging and acquisition management with the purpose of the strategic potential raising
 
Creator Пробоїв, Ольга Анатоліївна
 
Subject управління
процес злиття
поглинання компаній
нарощування стратегічного потенціалу
 
Description Проаналізовано існуючі підходи до трактування досліджуваних категорій та розглянуто розгорнуту класифікацію процесів злиття і поглинання. Виявлено потенційні вигоди від застосування технологій злиття/поглинання та запропоновано підхід до оцінювання їхньої ефективності.
Existing approaches to the interpretation of the investigated categories are analyzed and the extensive classification of merging and acquisition processes is considered.Potential benefits from the usage of merging and acquisition technologies are brought out and the right method of approach to appraising of their effectiveness is proposed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2011-12-27T08:15:32Z
2011-12-27T08:15:32Z
2003-05
 
Type Article
 
Identifier Пробоїв, О. Управління процесами злиття і поглинання компаній з метою нарощування стратегічного потенціалу / О. Пробоїв // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / редкол.: А.А.Григорук, Т.Г.Дудар, С.Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 118-122.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1259
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка