Запис Детальніше

Виконання швидких ортогональних перетворень на програмованих процесорах

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Виконання швидких ортогональних перетворень на програмованих процесорах
 
Creator Мельник, А.
Аль-Кхатіб, А.
 
Description Розглядаються алгоритми швидких ортогональних перетворень (ШОП), описуються переваги
використання програмованих процесорів для виконання ШОП і особливості різноманітних архітектур
цих процесорів. Проводиться оцінка продуктивності цих процесорів при виконанні алгоритмів ШОП і
сфери їх використання.
Рассматриваются алгоритмы БОП, описываются преимущества использования программируемых
процессоров для выполнения БОП и особенности различных архитектур этих процессоров.
Проводится оценка производительности этих процессоров при выполнении алгоритмов БОП и
области их использования.
The algoriths of the fast orthogonal transforms (FOTs) are concidered. The advantages of the programmable
processors using for FOTs performing and the features of different architectures of these processors are
described. The throughput of these processors at the FOTs algorithms and the fields of their using are specified.
 
Date 2011-12-29T11:37:36Z
2011-12-29T11:37:36Z
2000
 
Type Article
 
Identifier Мельник А. Виконання швидких ортогональних перетворень на програмованих процесорах / А. Мельник, А. Аль-Кхатіб // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державного університету "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. - Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. - Випуск 56. - 155 с. - С. 70-77.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11278
 
Language ua
 
Publisher Національний університет "Львівська політехніка"