Запис Детальніше

Зменшення впливу адитивних завад при використанні інтегруючого компаратора (ІК) у перетворювачах фаза-код

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зменшення впливу адитивних завад при використанні інтегруючого компаратора (ІК) у перетворювачах фаза-код
 
Creator Гоц, Н.
Засименко, В.
 
Description У статті розглядається метод підвищення завадостійкості перетворювачів фаза-код. Подана
структурна схема та принцип роботи перетворювача. Розглянута математична модель і показана
ефективність цього методу порівняно з існуючими.
В статье рассматривается метод повышения помехоустойчивости преобразователей фаза-код.
Представлена структурная схема и принцип работы преобразователя. Рассмотрена математическая
модель и показана эффективность этого метода по сравнению с существующими.
In this article was considered method to rising noise immunity of phase-code transfers. A structural scheme and
principle of doing transfer is represented. A mathematical model was considered and shown effectiveness of this
method on comparison with being.
 
Date 2011-12-29T12:20:33Z
2011-12-29T12:20:33Z
2000
 
Type Article
 
Identifier Гоц Н. Зменшення впливу адитивних завад при використанні інтегруючого компаратора (ІК) у перетворювачах фаза-код / Н. Гоц, В. Засименко // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державного університету "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. - Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. - Випуск 56. - 155 с. - С. 91-93.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11280
 
Language ua
 
Publisher Національний університет "Львівська політехніка"