Запис Детальніше

Розробка математичної моделі вимірювального перетворювача пускового моменту з торсіонним давачем

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розробка математичної моделі вимірювального перетворювача пускового моменту з торсіонним давачем
 
Creator Поджаренко, В.
Козловський, А.
 
Description Авторами пропонується новий засіб контролю пускового моменту та його математична модель.
Розроблений вимірювальний перетворювач відрізняється своєю конструкцією від відомих та містить у собі
новий елемент – торсіонний давач. У статті наведені результати моделювання, які дозволяють оцінити
похибки моделі.
Авторами предлагается новый способ контроля пускового момента и его математическая модель.
Разработанный измерительный преобразователь отличается своей конструкцией от известных и
содержит в себе новый элемент – торсионный датчик. В статьи приведенные результаты моделирования,
которые позволяют оценить погрешности модели.
The authors offer a new method of monitoring of a starting moment and it a mathematical model. The developed
measuring converter differs by the construction from known and comprises a new element – the gauge of torsion. In
the articles the indicated outcomes of modelling, which allow to evaluate errors of a model.
 
Date 2011-12-29T11:20:54Z
2011-12-29T11:20:54Z
2000
 
Type Article
 
Identifier Поджаренко В. Розробка математичної моделі вимірювального перетворювача пускового моменту з торсіонним давачем / В. Поджаренко, А. Козловський // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державного університету "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. - Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. - Випуск 56. - 155 с. - С. 140-147.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11275
 
Language ua
 
Publisher Національний університет "Львівська політехніка"