Запис Детальніше

Послідовність нарації та її часова перспектива в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях»

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Послідовність нарації та її часова перспектива в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях»
Последовательность нарации и ее временная перспектива в романе Юстейна Гордера «Замок в Пиренеях»
Concequence of narration and its time perspective in Jostein Gaarder's novel “The Castle in the Pyrenees”
 
Creator Мацевко-Бекерська, Лідія
 
Subject Ґордер
наративна історія
наратор
інтрадієгезис
екстрадієгезис
анахронія
аналепсис
пролепсис
 
Description Стаття досліджує один із аспектів наративної конфігурації роману сучасного прозаїка Юстейна Ґордера. Акцент зроблений на часових параметрах розгортання історії, особливостях співвіднесення часу історії та часу нарації. Показана важливість наративних аспектів форматування тексту для поглибленої психологізації зображення.
Статья исследует один из аспектов нарративной конфигурации романа современного прозаика Юстейна Ґордера. Акцентированы временные параметры развития истории, особенности соотношения времени истории и времени наррации. Показана важность нарративных аспектов форматирования текста для углубления психологизации изображения.
The article investigates one of the narrative configuration's aspects of the novel by the modern prosaist Jostein Gaarder. Time characterisitics of story development, peculiarities of combination of story time and narration time are figured out. The importance of narrative aspects of text formatting for outlining the psychology of the story is shown.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T13:15:04Z
2011-12-23T13:15:04Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Мацевко-Бекерська, Л. Послідовність нарації та її часова перспектива в романі Юстейна Гордера "Замок в Піренеях" / Лідія Мацевко-Бекерська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 35-397.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1216
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"