Запис Детальніше

Дон Кіхот як вічний образ у світовій літературі

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дон Кіхот як вічний образ у світовій літературі
Дон Кихот как вечный образ в мировой литературе
Don Quixote as an everlasting image in the world literature
 
Creator Хоптій, Тетяна
 
Subject вічний образ
рицарський роман
Дон Кіхот
 
Description Обґрунтовано актуальність образу Дон Кіхота та висвітлена його характеристика. Досліджені прототипи його образу у художніх творах письменників. Описано донкіхотство як соціальне явище. Розкрито роль рицарського роману у світовій літературі та наслідки захоплення ним.
Обоснована актуальность образа Дон Кихота и освещена его характеристика. Исследованы прототипы его образа в художественных произведениях различных писателей. Описано донкихотство как социальное явление. Раскрыта роль рыцарского романа в мировой литературе и последствия восхищения им.
It is shown the actuality image of Don Quixote and highlights of his characteristics. The prototypes of his image in the novels of various writers are studied. It is described Don Quixotism as a social phenomenon. The role of romance in the world literature and the consequences of capturing him are analysed.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-26T07:31:59Z
2011-12-26T07:31:59Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Хоптій, Т. Дон Кіхот як вічний образ у світовій літературі / Тетяна Хоптій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 411-425.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1218
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"