Запис Детальніше

Сенс пошуку ідеалу: слово про Людмилу Грицик

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сенс пошуку ідеалу: слово про Людмилу Грицик
Смысл поиска идеала: слово о Людмиле Грицик
The meaning of the search of the ideal: the word of Lyudmila Hrytsyk
 
Creator Зимомря, Микола
 
Subject сенс
пршук ідеалу
Людмила Грицик
 
Description Стаття присвячена Людмилі Грицик – Заслуженому працівнику освіти України, одному із провідних носіїв української словесної науки. Вона удостоєна авторитетної в Грузії премії імені М. Джавахішвілі та премії НАН України імені А. Кримського.
Статья посвящена Людмиле Грицик - Заслуженному работнику образования Украины, одному из ведущих носителей украинской словесной науки. Она удостоена авторитетной в Грузии премии имени М. Джавахишвили и премии НАН Украины имени А. Крымского.
украинский
английский
русский
Перевод текстов и веб-страниц
Введите текст или адрес веб-сайта либо переведите документ.
Отмена
Stattya prysvyachena Lyudmyli Hrytsyk – Zasluzhenomu pratsivnyku osvity Ukraïny, odnomu iz providnykh nosiïv ukraïnsʹkoï slovesnoï nauky. Vona udostoyena avtorytetnoï v Hruziï premiï imeni M. Dzhavakhishvili ta premiï NAN Ukraïny imeni A. Krymsʹkoho.
Перевод: украинский > английский
русский
английский
украинский
This article is devoted Lyudmila Hrytsyk - Honored worker of Ukraine, one of the leading Ukrainian carrier verbal science. She was awarded the authoritative Georgia M. Javakhishvili Prize and Prize of NAS of Ukraine named after A. Crimea.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-26T07:39:32Z
2011-12-26T07:39:32Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Зимомря, М. Сенс пошуку ідеалу: слово про Людмилу Грицик / Микола Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 426-434.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1219
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"