Запис Детальніше

Від дискурсу відповідальності та свободи до дискурсу влади: український роман 1920-1930-х років у світлі авторської свідомості

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Від дискурсу відповідальності та свободи до дискурсу влади: український роман 1920-1930-х років у світлі авторської свідомості
От дискурса ответственности и свободы к дискурсу власти: украинский роман 1920-1930-х годов в свете авторского сознания
Возможно, вы имели в виду: Сучасні виміри архетипних образів і сюжету Введите текст или адрес веб-сайта либо переведите документ. Отмена Vid dyskursu vidpovidalʹnosti ta svobody do dyskursu vlady: ukraïnsʹkyy̆ roman 1920-1930-kh rokiv u svitli avtorsʹkoï svidomosti Перевод: украинский > английский русский английский украинский From the discourse of responsibility and freedom to the discourse of power: Ukrainian novel 1920-1930's in light of the author's mind
 
Creator Ткачук, Микола
 
Subject дискурс
дискурс влади
український роман
авторська свідомість
 
Description Рец. на кн. : Філатова О. Український роман 20-30-х років ХХ століття: типологія авторської свідомості: Монографія. - Миколаїв: Іліон, 2010. - 485 с.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-26T10:04:08Z
2011-12-26T10:04:08Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Ткачук, М. Від дискурсу відповідальності та свободи до дискурсу влади: український роман 1920-1930-х років у світлі авторської свідомості / Микола Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 483-487.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1229
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"