Запис Детальніше

Розвиток людського потенціалу – запорука успіху економіки України

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток людського потенціалу – запорука успіху економіки України
Development of human potential is a mortgage of success of economy of Ukraine
 
Creator Чорний, Роман Степанович
 
Subject розвиток людського потенціалу
економіка України
людський потенціал
 
Description Визначено проблеми розробки нової моделі української економіки, спрямованої на ефективний і всебічний розвиток людини та людського потенціалу як найважливішого і найціннішого обмеженого ресурсу, що впливає, на економічне зростання і підвищення добробуту нації, а також роль інновацій у людський капітал. Дано якісну та кількісну оцінки підвищення рівня й ефективності соціальних інвестицій і соціального захисту в людський розвиток. Проаналізовано вплив інформаційних технологій у сфері освіти на зростання економічного розвитку України.
Certainly problem of development of new model of the Ukrainian economy, man and human potential directed on effective and comprehensive development as major and most valuable limited resource which influences, on the economy growing and increase of welfare of nation, and also role of innovations in a human capital; it is given high-quality and quantitative estimations of increase of level and efficiency of social investments and social defence in human development; influencing of technologies of information’s is analyzed in the field of education on growth of economic development of Ukraine.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2011-12-26T11:45:04Z
2011-12-26T11:45:04Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Чорний, Р. Розвиток людського потенціалу - запорука успіху економіки України / Р. Чорний // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / редкол.: А.А.Григорук, Т.Г.Дудар, С.Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 26-28.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1236
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка