Запис Детальніше

Витоки німецького колоніалізму: колоніальні плани та заокеанська діяльність німецтва у XVI–XVIII ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Витоки німецького колоніалізму: колоніальні плани та заокеанська діяльність німецтва у XVI–XVIII ст.
Истоки германского колониализма: колониальные планы и заокеанская деятельность германства в ХVI–XVIII ст.
The beginnings of german colonialism: colonial plans and transoceanic activity of germany in XVI–XVIII
 
Creator Троян, Сергій
 
Subject німецький колоніалізм
колоніальна політика
колонізація
 
Description У науковій статті досліджено витоки німецького колоніалізму. Головну увагу приділено заокеанській колонізаційно-підприємницькій і колоніально-експансіоністській діяльності німецтва у XVI–XVIII ст. Розкрито зміст колоніального проекту Г. Лейбніца. Висвітлено підприємницьку колоніальну діяльність південно-німецького купецтва в Латинській Америці. Проаналізовано особливості колоніальної політики Бранденбургу-Пруссії.
В научной статье исследуются истоки германского колониализма. Главное внимание уделено заокеанской колонизационно-предпринимательской и колониально-экспансионистской деятельности германцев в ХVI–XVIII ст. Раскрыто содержание колониального проэкта Г. Лейбница. Освещена предпринимательская колониальная деятельность южно-германского купецтва в Латинской Америке. Проанализированы особенности колониальной политики Бранденбурга-Пруссии.
The beginnings of German colonialism are explored in the article. The main attention is paid to German transoceanic colonial-entrepreneurial and colonial-invasive activities in XVI–XVIII centuries. The context of Gottfried Leibniz’s colonial project is described in the article as well as the entrepreneurial activity of South German merchants in Latin America. The author also analyzes peculiarities of Brandenburg-Prussia colonial politics.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-11T11:55:31Z
2012-01-11T11:55:31Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Троян, С. Витоки німецького колоніалізму: колоніальні плани та заокеанська діяльність німецтва у XVI-XVIII ст. / Сергій Троян // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 135-145.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1348
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"