Запис Детальніше

Історико-літературознавчі, духовні та творчі аспекти в діяльності київського і галицького митрополита Петра Могили у самоствердженні української нації

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Історико-літературознавчі, духовні та творчі аспекти в діяльності київського і галицького митрополита Петра Могили у самоствердженні української нації
Историко-литературоведческие, духовные и творческие аспекты в деятельности киевского и галицкого митрополита Петра Могилы в самоутверждении украинской нации
Historical and literary criticism, spiritual and creative aspects in the activity of kyiv and galicia metropolitan Petro Mohyla in the self-statement of Ukrainian nation
 
Creator Погорецький, Василь
 
Subject Петро Могила
Українська Православна Церква
духовна культура
літературна діяльність
релігійні твори
національна історія
Україна
відродження
державність
 
Description У статті розкрито історико-літературознавчі, духовні та творчі аспекти діяльності видатного церковного, політичного та культурного діяча, талановитого богослова, літургіста, мораліста, проповідника і обдарованого літератора – Петра Могили, який творив у складних і суперечливих умовах відродження Української Православної Церкви та української народності напередодні великого національно-визвольного руху середини XVII ст.
В статье раскрыты историко-литературоведческие, духовные и творческие аспекты деятельности выдающегося церковного, политического и культурного деятеля, талантливого богослова, литургиста, моралиста, проповедника и одаренного литератора – Петра Могилы, который творил в сложных и противоречивых условиях возрождения Украинской Православной Церкви и украинской народности в канун большого национально-освободительного движения середины XVII ст.
The article presents the historical and literary criticism, spiritual and creative aspects of activity of famous church, political and cultural figure, talented theologian, liturgician, moralist, preacher and gifted man of letters – Petro Mohyla, who created in difficult and contradictory conditions of the revival of Ukrainian Orthodox Church and Ukrainian nationality on the eve of the large national liberation movement of the middle of the 17th century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-11T12:31:13Z
2012-01-11T12:31:13Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Погорецький, В. Історико-літературознавчі, духовні та творчі аспекти в діяльності київського і галицького митрополита Петра Могили у самоствердженні української нації / Василь Погорецький // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 158-168.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1351
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"