Запис Детальніше

Образ України у європейській історії

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Образ України у європейській історії
Образ Украины в европейской истории
The image of Ukraine in the european history
 
Creator Васірук, Ірина
 
Subject Україна
Європа
історична пам’ять
євроінтеграція
історичний процес
 
Description Спираючись на дослідження української та зарубіжної історіографії у вивченні такого явища як історична пам’ять, використовуючи різноманітні джерела та враховуючи цілий ряд суперечностей, що виникли навколо цієї проблеми, висвітлено специфіку української історичної пам’яті та відтворено образ України в історичній пам’яті Європи.
Опираясь на исследования украинской и зарубежной историографии в изучении такого явления, как историческая память, используя разные источники и учитывая целый ряд противоположностей, которые возникли вокруг проблемы, освещена специфика украинской исторической памяти и воспроизведен образ Украины в исторической памяти Европы.
On the basis of the Ukrainian and foreign historiography in studying the phenomenon “historical memory”, on the usage of different kinds of sources and a number of contradictions, appeared around the problem, the peculiarities of the Ukrainian historical memory as well as the image of Ukraine in the historical memory of Europe are presented.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-12T11:16:15Z
2012-01-12T11:16:15Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Васірук, І. Образ України у європейській історії / Ірина Васірук // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 282-291.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1362
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"