Запис Детальніше

Психологія, етика і культура менеджменту

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
##plugins.schemas.dc.fields.relation.name## http://elibrary.kubg.edu.ua/13764/
 
##plugins.schemas.dc.fields.title.name## Психологія, етика і культура менеджменту
 
##plugins.schemas.dc.fields.creator.name## Редько, Сергій Іванович
 
##plugins.schemas.dc.fields.subject.name## Робочі програми навчальних дисциплін
 
##plugins.schemas.dc.fields.description.name## Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія, етика і культура менеджменту» для студентів галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування, напряму підготовки 6.030601 Менеджмент, освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
 
##plugins.schemas.dc.fields.publisher.name## Київський університет імені Бориса Грінченка
 
##plugins.schemas.dc.fields.date.name## 2016
 
##plugins.schemas.dc.fields.type.name## Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
##plugins.schemas.dc.fields.format.name## text
 
##plugins.schemas.dc.fields.language.name## uk
 
##plugins.schemas.dc.fields.identifier.name## http://elibrary.kubg.edu.ua/13764/1/S_Redko_Ph%20E%20K%20M_%20Pr_2016_IS.pdf
Редько, Сергій Іванович (2016) Психологія, етика і культура менеджменту [Навчально-методичні матеріали]