Запис Детальніше

Психологія, етика і культура менеджменту

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/13764/
 
Title Психологія, етика і культура менеджменту
 
Creator Редько, Сергій Іванович
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія, етика і культура менеджменту» для студентів галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування, напряму підготовки 6.030601 Менеджмент, освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2016
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/13764/1/S_Redko_Ph%20E%20K%20M_%20Pr_2016_IS.pdf
Редько, Сергій Іванович (2016) Психологія, етика і культура менеджменту [Навчально-методичні матеріали]