Запис Детальніше

Інноваційна діяльність кафедри вищого навчальноео закладу як умова професійного становлення майбутнього педагога

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/13796/
http://confscience.webnode.ru/
 
Title Інноваційна діяльність кафедри вищого навчальноео закладу як умова професійного становлення майбутнього педагога
 
Creator Волинець, Катерина Іванівна
 
Subject Міжнародні
Збірники наукових праць
 
Description Однією із умов модернізації освіти є впровадження інноваційних підходів у навчально -виховний процес. Інтенсивний розвиток педагогічної інноватики на сучасному етапі відчутно впливає на погляди і природу педагогічного процесу, професійну діяльність педагогічних колективів навчальних закладів усіх типів. В той же час традиційна підготовка фахівців, орієнтована на формування знань, умінь, і навичок в предметній галузі, все більше відстає від сучасних вимог. Випускники ВНЗ відчувають труднощі в адаптації до швидкоплинних змін на ринку праці, оскільки в стінах вищих навчальних закладів
вони часто отримують статичні, а не динамічні знання, які протягом життя можна поповнювати й оновлювати.
 
Publisher Виробник ФОП Лукашевич О.М., свідоцтво про державну реєстрацію №23580000000002997 від 12.10.2011 р.
 
Date 2016-01-17
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/13796/1/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20.pdf
Волинець, Катерина Іванівна (2016) Інноваційна діяльність кафедри вищого навчальноео закладу як умова професійного становлення майбутнього педагога Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (10). с. 163-165.