Запис Детальніше

Теоретичні засади організації добротворчої діяльності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/13798/
http://confscience.webnode.ru/
 
Title Теоретичні засади організації добротворчої діяльності учнів
молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів
 
Creator Вишнівська, Наталія Володимирівна
 
Subject Міжнародні
Збірники наукових праць
 
Description Соціально-економічні та політичні трансформації в Україні зумовлюють пошук шляхів підвищення ефективності морального виховання молоді. Адже загострення політичних, економічних суперечностей призвели до зміни життєвих цінностей та ідеалів, що виявляється у прояві лицемірства, цинізму та жорстокості у людських взаєминах.
 
Publisher Виробник ФОП Лукашевич О.М., свідоцтво про державну реєстрацію №23580000000002997 від 12.10.2011 р.
 
Date 2016-01-17
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/13798/1/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
Вишнівська, Наталія Володимирівна (2016) Теоретичні засади організації добротворчої діяльності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (10). с. 160-163.