Запис Детальніше

Сутність поняття «педагогічна взаємодія з батьками учнів початкової школи»

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/13799/
http://confscience.webnode.ru/
 
Title Сутність поняття «педагогічна взаємодія з батьками учнів початкової школи»
 
Creator Нестеренко, Анна Вікторівна
 
Subject Міжнародні
Збірники наукових праць
 
Description Вирішення проблеми формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії з батьками
учнів тісно пов'язано з розкриттям змісту поняття «педагогічна взаємодія», в якому концентруються
накопичувані педагогічною наукою знання. Поняття «готовність майбутнього вчителя до педагогічної
взаємодії» знаходить своє смислове відображення через залучення терміна «педагогічна взаємодія», який як
поняття має конкретне змістове навантаження. Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що вивченню
і систематизації різних аспектів взаємодії батьківської і педагогічної громадськості, аналізу його форм
присвятили свої праці А. М. Алексюк, А. Д. Бондар, М. М. Грищенко. Взаємодія сім'ї та школи в межах системи
педагогічної освіти батьків розроблялась З. Г. Зайцевою, В. Г. Постовим, О. Л. Хромовою, а проблему
родинного виховання досліджували Ю. П. Азаров, Т. Ф. Алексеєнко, І. Д. Бех, М. Б. Євтух, А. С. Макаренко, М.
Г. Стельмахович, В. О. Сухомлинський.
 
Publisher Виробник ФОП Лукашевич О.М., свідоцтво про державну реєстрацію №23580000000002997 від 12.10.2011 р.
 
Date 2016-01-17
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/13799/1/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20.pdf
Нестеренко, Анна Вікторівна (2016) Сутність поняття «педагогічна взаємодія з батьками учнів початкової школи» Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (10). с. 210-213.