Запис Детальніше

Особливості організації та дотримання рухового режиму молодшого школяра

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/13801/
http://confscience.webnode.ru/
 
Title Особливості організації та дотримання рухового режиму молодшого школяра
 
Creator Ващенко, Олена Миколаївна
 
Subject Міжнародні
 
Description На сьогодні прослідковується тісний зв'язок між здоров'ям людини, її фізичним розвитком та оволодінням
фізичною культурою в цілому. Основи фізичного та психічного здоров'я людини закладаються ще в
дошкільному віці, а шкільний період для виховання здорової, загартованої, витривалої фізично людини та для
формування її характеру є надзвичайно важливим, навіть - вирішальним.
 
Publisher Виробник ФОП Лукашевич О.М., свідоцтво про державну реєстрацію №23580000000002997 від 12.10.2011 р.
 
Date 2016-01-17
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/13801/1/O_Vaschenko.pdf
Ващенко, Олена Миколаївна (2016) Особливості організації та дотримання рухового режиму молодшого школяра Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (10). с. 157-160.