Запис Детальніше

Критерії оцінки рівня розвитку фізичної якості швидкості спринтерів високої кваліфікації = Criteria for assessing the level of physical quality sprinters speed qualifications

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Критерії оцінки рівня розвитку фізичної якості швидкості спринтерів високої кваліфікації = Criteria for assessing the level of physical quality sprinters speed qualifications
 
Creator Семенов, А. С.
Косенчук, В. О.
Semenov, A. S.
Kosenchuk, V. O.
 
Subject критерії оцінки
фізичні якості
темп рухів
заданий інтервал
evaluation criteria
physical quality
rate of movement
preset
 
Description Промодельоване та визначене критерії оцінки рівня розвитку фізичної якості швидкості спринтерів. Експериментально перевірено можливість підвищення керованості тренувального процесу. Застосовано нетрадиційні методи формування інформації та її прийом спринтерами високої кваліфікації. = Modeled and defined criteria for assessing the level of physical quality sprinters speed. Experimentally verified the possibility of increasing the controllability of the training process. Applied netradicne methods of forming information and a receiving sprinters high qualification
Семенов, А. С. Критерії оцінки рівня розвитку фізичної якості швидкості спринтерів високої кваліфікації / А. С. Семенов, В. О. Косенчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 82–83.
 
Date 2016-02-11T08:15:36Z
2016-02-11T08:15:36Z
2016-02-11
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1844
 
Language other
 
Relation УДК;796.422.12