Запис Детальніше

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАБУТТЯ МАГІСТРАМИ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАБУТТЯ МАГІСТРАМИ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ
SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT OF FORMATION OF MASTERS’ ICT COMPETENCE SCIENTIFIC COMPONENT
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРОВ
 
Creator Morze, Nataliia V.
Kuzminska, Olena H.
 
Subject компетентність; ІКТ-компетентність; стандарт; моніторинг; персональне освітнє електронне середовище магістра; освітнє електронне середовище університету;е-портфоліо
competence; the standard; model of ICT competence; educational electronic environment of the University; e-portfolio of master
компетентность; ИКТ-компетентность; стандарт; модель ИКТ-компетентности; мониторинг; персональная образовательная электронная среда магистра; образовательная электронная среда университета; е-портфолио
 
Description Матеріали статті присвячені питанням системного підходу до формування ІКТ-компетентності магістрів в умовах сучасного університету: розробка і затвердження корпоративного стандарту, визначення необхідних і достатніх умов для його забезпечення, розробка інструментів для оцінювання сформованості ІКТ-компетентності магістрів і механізмів інтеграції ІКТ у систему навчання. Наведено приклад одного зі шляхів формування ІКТ-компетентності у процесі здійснення наукової діяльності магістрів шляхом проведення навчання за спеціально розробленим навчальним курсом, який може стати прикладом відкритого курсу у неформальному навчанні, і систему оцінювання рівня їх сформованості на основі використання ресурсів е-середовища університету.
The article is devoted to a systematic approach to the formation of the masters’ ICT competence in the modern university: development and approval of corporate standard, identification of necessary and sufficient conditions for its software, development of tools for the evaluation of the masters’ ICT competence and mechanisms for the integration of ICT in education system. There is presented the example of one of the ways of forming the masters’ ICT competence in the process of scientific activity by training on a specially designed course of study, which can serve as an example of open course in informal learning, and evaluation system of their formation through the use of the University e-learning resources.
Материалы статьи посвящены вопросам системного подхода к формированию ИКТ-компетентности магистров в условиях современного университета: разработка и утверждение корпоративного стандарта, определение необходимых и достаточных условий для его обеспечения, разработка инструментов для оценки ИКТ-компетентности магистров и механизмов интеграции ИКТ в систему обучения. Приведен пример формирования ИКТ-компетентности в процессе осуществления научной деятельности магистров путем проведения обучения с использованием специально разработанного учебного курса, который может стать примером открытого курса при неформальном обучении, и система оценки уровня их сформированности на основе использования ресурсов е-среды университета.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Date 2014-12-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersionрецензована стаття
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1146
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 44, No 6 (2014); 42-56
Информационные технологии и средства обучения; Vol 44, No 6 (2014); 42-56
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 44, No 6 (2014); 42-56
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 44, No 6 (2014); 42-56
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1146/878
 
Rights Copyright (c) 2014 Nataliia V. Morze, Olena H. Kuzminska
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0