Запис Детальніше

PROBLEM OF FORMING AND DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE OF TEACHER-PHILOLOGIST IN WORLD PEDAGOGICAL EXPERIENCE AND IN UKRAINE

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title PROBLEM OF FORMING AND DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE OF TEACHER-PHILOLOGIST IN WORLD PEDAGOGICAL EXPERIENCE AND IN UKRAINE
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА У СВІТОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСВІДІ ТА В УКРАЇНІ
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В МИРОВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ И В УКРАИНЕ
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА У СВІТОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСВІДІ ТА В УКРАЇНІ
 
Creator Soroko, Nataliia V.
 
Subject information competence; information competence of teacher-philologist; pedagogical experience
информационная компетентность; информационная компетентность учителя-словесника; педагогический опыт
інформаційна компетентність; інформаційна компетентність вчителя-словесника; педагогічний досвід
 
Description The article is devoted to the problem of development of information competence of teacher-philologist in world pedagogical experience and in Ukraine. It has been offered the course «Basis of information competence», which efficiency was tested during an experiment in 2005 – 2008.
Статья посвящена проблеме развития информационной компетентности учителя-словесника в мировом педагогическом опыте и на Украине. Был предложен курс «Основы информационной компетентности», эффективность которого проверена во время эксперимента, который проводился в 2005–2008 годах.
Стаття присвячена проблемі розвитку інформаційної компетентності вчителя-словесника у світовому педагогічному досвіді та в Україні. Був запропонований курс «Основи інформаційної компетентності», ефективність якого перевірена під час експерименту, що проходив у 2005–2008 роках.
Стаття присвячена проблемі розвитку інформаційної компетентності вчителя-словесника у світовому педагогічному досвіді та в Україні. Був запропонований курс «Основи інформаційної компетентності», ефективність якого перевірена під час експерименту, що проходив у 2005–2008 роках.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2010-08-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


рецензована стаття

 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/72
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 12, No 4 (2009)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 12, No 4 (2009)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 12, No 4 (2009)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 12, No 4 (2009)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/72/58
 
Rights Copyright (c) 2010 Nataliia V. Soroko
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0