Запис Детальніше

Особливості впливу ізовалентних домішок на структурні спотворення кристалів телуріду кадмію

Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бойко, Ю. М.
 
Date 2015-01-20T17:13:00Z
2015-01-20T17:13:00Z
2010
 
Identifier Бойко, Ю. М. Особливості впливу ізовалентних домішок на структурні спотворення кристалів телуріду кадмію / Ю. М. Бойко // Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники : сб. науч. тр. ІІІ Междунар. науч. конф., 28 сент. – 2 окт. 2010 г. – Х. ; Кацивели : ХНУРЭ, 2010. – С. 122-124.
http://hdl.handle.net/123456789/1805
 
Description The conducted analysis of influencing of іzovalency admixtures is on the band of own point defects of crystals of tellur cadmium. The processes of formation of point defects and their influence are analysed on physical properties of semiconductors as AВ. Realizable analysis of influencing of displacement of atoms of grate as a result of alloying of connection of AB by a іzovalency admixture.
 
Language uk
 
Publisher ХНУРЭ
 
Subject тетраедрична конфігурація атомів
зміщення атомів гратки
ізовалентні домішки Zn
 
Title Особливості впливу ізовалентних домішок на структурні спотворення кристалів телуріду кадмію
 
Type Article