Запис Детальніше

Модель відмовостійкої маршрутизації з реалізацією різних схем резервування ресурсів мережі в умовах мультипотокового трафіку

Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Лемешко, О. В.
Арус, К.
 
Date 2015-01-21T11:21:15Z
2015-01-21T11:21:15Z
2014-10
 
Identifier Лемешко О.В., Арус К.М. Модель відмовостійкої маршрутизації з реалізацією різних схем резервування ресурсів мережі в умовах мультипотокового трафіку // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ – 2014» СПТЕЛ – 2014. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2014. - С. 15-20.
http://hdl.handle.net/123456789/1811
 
Description Пропонується математична модель відмовостійкої маршрутизації для різних схем резервування мережевих ресурсів. Модель
представлена лінійними і нелінійними умовами-обмеженнями, які спільно з цільовою функцією дозволили сформулювати оптимізаційну задачу щодо розрахунку шуканих маршрутних змінних. В рамках моделі закладена можливість реалізації різних схем резервування: вузла, каналу і маршруту. Новизна моделі полягає в модифікації умов запобігання перевантаження каналів зв'язку, за якими, в загальному випадку, одночасно можуть протікати потоки як основних, так і резервних маршрутів. Використання запропонованих умов в ході реалізації одно- і багатошляхової маршрутизації дозволить запобігти перевантаженню каналів зв'язку навіть у разі, якщо лише деякі потоки будуть перемикатися з основних шляхів на резервні. Модель охоплює випадок одноадресної (unicast) маршрутизації, але введені
умови справедливі також і при організації багатоадресної (multicast) та широкомовної (broadcast) маршрутизації, здійснюваної,
наприклад, в рамках моделі, описаної в роботах.
 
Language uk
 
Publisher Львівська політехніка
 
Subject Модель, відмовостійкість, маршрутизація, схема резервування, мережа, поток, трафік
 
Title Модель відмовостійкої маршрутизації з реалізацією різних схем резервування ресурсів мережі в умовах мультипотокового трафіку
 
Type doclad