Запис Детальніше

Еквіваленти слова з компонентом що в українській мові

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Лучик, Алла
Скриник, Г.
 
Date 2012-05-25T11:00:35Z
2012-05-25T11:00:35Z
2007
 
Identifier Лучик А.А. Еквіваленти слова з компонентом що в українській мові / А. А. Лучик, Г. В. Скриник // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. - 2007. - № 20, ч. 2: Філологічні науки. - С. 108-116.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1514
 
Description The article focuses on the functional characteristics of the pronoun component, which shows unique syntagmatic and paradigmatic properties in the language system. The role of the component in the formation of the word equivalents is shown on the large factual material. The models of the conjunctional and particle word equivalents are researched, their comparative analysis is made.
Стаття присвячена дослідженню функціональних властивостей займенникового компонента що, який виявляє унікальні синтагматичні і парадигматичні властивості у системі української мови. На великому фактичному матеріалі показана роль компонента що у формуванні еквівалентів слова. Побудовані й описані моделі сполучникових й партикулярних еквівалентів слова з компонентом що, здійснений їх зіставний аналіз.
 
Language ua
 
Subject сполучникові еквіваленти слова
структурна модель
еквіваленти слова
займенниковий компонент
партикулярні еквіваленти слова
українська мова
pronoun component
word equivalent
conjunctional word equivalents
particle word equivalents
structural model
Ukrainian language
 
Title Еквіваленти слова з компонентом що в українській мові
 
Type Article
 
Relation Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. - 2007. - № 20, ч. 2: Філологічні науки. - С. 108-116